Het Fitform Garantie Waarborg is alleen van toepassing in de navolgende situaties:

 • Het betreft de eigenaar en eerste eindgebruiker van het product
 • Het betreft een ‘nieuwe’ Fitform-fauteuil aangeschaft bij een geautoriseerde Fitformdealer (www.fitform.net/verkooppunten)
 • Het Fitform Garantie Waarborg certificaat is ingevuld en het Fitform deel aan ons geretourneerd of men heeft zich geregistreerd voor garantie op www.fitform.net

Inhoud Fitform Garantie Waarborg

Het Fitform Garantie Waarborg houdt in dat wanneer Wellco ingevolge een terecht beroep op
de garantiebepalingen een reparatie moet uitvoeren, zij afhankelijk van de tijd tussen aankoop
en mankement, de navolgende procentuele bijdrage berekent van de kosten van reparatie.

 • Gehele constructie en verstelmechaniek: 10 jaar garantie

0-5 jaar geen bijdrage koper
5-7 jaar 25% bijdrage koper
7-10 jaar 50% bijdrage koper

 • Electronische onderdelen en vulmaterialen: 7 jaar garantie

0-5 jaar geen bijdrage koper
5-7 jaar 75% bijdrage koper

 • Opties/Accessoires: 5 jaar garantie

0-5 jaar geen bijdrage koper

 • Bekleding: 5 jaar garantie

0-3 jaar geen bijdrage koper
3-5 jaar 50% bijdrage koper

 • Accu: 3 jaar garantie

0-2 jaar geen bijdrage koper
2-3 jaar 50% bijdrage koper
Tweede gebruiker / eigenaar
Een tweede of navolgende gebruiker/eigenaar van een Fitform-fauteuil kan in beginsel geen
beroep doen op het Fitform Garantie Waarborg. In dat geval geldt een basisgarantie op het
gehele product van 2 jaar (zie ook: Aanspraak op garantie).
Indien men als tweede of navolgende gebruiker/eigenaar toch in aanmerking wil komen voor
het Fitform Garantie Waarborg, kan men de aangeschafte Fitform-fauteuil door ons laten
keuren.
Aanspraak op garantie
De garantietermijn geldt altijd vanaf de datum van aankoop door de leverancier van eerste
gebruiker/eigenaar en geldt uitdrukkelijk voor een product dat op normale wijze is gebruikt.
De onderstaande aanspraken op garantie worden door Wellco niet erkend:

 • als door koper bij het gebruik van de zaken de fabrieksvoorschriften en/of de bij het product gevoegde schriftelijke gebruiksaanwijzingen en/of de instructies van Wellco niet zijn opgevolgd.
 • als het geleverde voor andere dan de normale gebruikelijke doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt, bewerkt of onderhouden; (Voorbeelden van onoordeelkundig wijze behandelen, gebruiken, bewerken of onderhouden zijn: vuilafstotende middelen aanbrengen zonderschriftelijke toestemming van Wellco, foutief onderhoud plegen, wijziging aan de zaken aanbrengen, onjuiste wijze van transporteren der zaken.).
 • wanneer wijzigingen zijn aangebracht op de fauteuils door derden en onoordeelkundige reparaties uitgevoerd door derden, beiden zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming van Wellco. Bij normale slijtage, beschadigingen of rimpelen van bekledingsstoffen en/of ieder op rug en/of zitting bij reclamaties die verband houden met natuurlijke kenmerken van leder, zoals insectenbeten, littekens en kleurnuances vormen geen grond voor reclamaties.
 • eventuele schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het zelf verrichten van montage werkzaamheden aan een Fitform-fauteuil, hiervoor aanvaard Wellco International tevens geen aansprakelijkheid.
 • op leder en bekledingstoffen die niet tot de Fitform collectie behoren, de zogenaamde ‘’ingezonden materialen” .
 • indirecte schades die het gevolg zijn van een eventueel defect, zoals inkomstenderving e.d. zijn uitgesloten van garantie.
 • Uitgesloten van garantie zijn tevens zaken die zijn veroorzaakt door onheil van buitenaf zoals bijvoorbeeld val- en stootschade, brand-, storm- en waterschade.
 • Invulling garantie Garantie wordt slechts verleend als het serienummer van het product nog goed zichtbaar is op het product. Wellco kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 • De garantie op mechaniek en motoren wordt door ons ingevuld door middel van een eigen Fitform service dienst die doorgaans bij consument thuis een onverhoopte storing kan verhelpen.
 • Bij een beroep op de garantie op schuimonderdelen, bekledingsstof en opties/ accessoires, wordt afhankelijk van de inhoudelijke situatie bekeken of dit in de fabriek in Best dient te gebeuren.
 • Ieder beroep op garantie dient via de winkelier waar de fauteuil is aangeschaft, bij ons gemeld te worden per telefoon (088-3388100), per fax (088-3388199) of per e-mail (service@wellco.nl)
 • Om aan service aanvragen te kunnen voldoen, dient het product zich binnen het land te bevinden waar het product is gekocht.
 • De in deze garantievoorwaarden toegekende rechten en vorderingen gelden voor koper onverminderd de (overige) rechten en vorderingen die de wet hem toekent.

« terug